Çagrı Üzerine Çalışma Ücreti İle İlgili Kavramlar

Ücret Haddi

Belirli bir zaman süresi veya üretim birimi için ödenen ücrettir.

Ücret Zammı

Mevcut ücrete toplu iş sözleşmesi veya sözleşme ile getirilen fazlalık, farklılık, ücrete eklenen yeni ücret.

Ücret Sistemleri

ÜCRET SİSTEMLERİ Ücretin hesaplanması ve ödenmesi şekillerinin meydana getirdiği usullerden her biri ücret ödeme sistemini ifade eder. 1. Hesaplama şekline göre ücret sistemleri: a. Zaman esasına dayanan sistemler, b. Emek-verim esasına dayanan sistemler, 2. Ödeme şekillerine göre sistemler: a. Ayni ödeme şekli, b. Nakdi ödeme şekli c. Gündelik ödeme şekli d. Haftalık e. Aylık f. Götürü g. Yüzde esası usulü

Ücret Kesme Cezası

Çalışanın işyerindeki disiplinsizlikleri nedeniyle ve iş sözleşmesi veya işyeri yönetmeliği ve benzeri işyeri disiplin belgelerinde açıkça yer almak kaydıyla ücret kesme cezası verilmesi halinin çalışan bakımından oluşması nedeniyle çalışanın bir ay içinde en fazla iki günlük ücretinin kesilerek ödenmemesi. Kesilen ücret tutarı Çalışma Bakanlığı nezdindeki Fon'a yatırılmaktadır.

Ücret Hesap Pusulası

İşverence, her ödemede ödemenin ayrıntılarını da gösteren, imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan ve işçiye verilen bir pusuladır.

Ücret Zamanaşımı

Ücret isteme hakkının sona ereceği zaman süresidir. 5 sene içinde istenmeyen ücret zamanaşımına uğrar.

Ücret Ödeme Süresi

İşçinin çalışmaya başladığı günle ücret ödeme günü arasında geçen süredir. Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

Ücret

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücret Ödeme Günü

Çalışanın ücretinin ödenmesi bakımından iş sözleşmesi, işyeri yazılı kuralları veya işyeri teamüllerinde oluşmuş zamanlar.

Fazla Sürelerle Çalışma

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda kanunda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışma.