Eksik Gün Bildirimi İle İlgili Kavramlar

Eksik Gün

Eksik gün çalışanların 30 günden az çalışmaları durumunda, kişi bazında kaç gün eksik geldikleri, neden gelmedikleri, günlük prime esas kazançlarının eksik bildirilmesi durumudur. Eksik gün bildirimi, bağlı bulunduğunuz SGK'nın ilgili birimine, en geç sonraki ayın 23'üne kadar teslim edilmek zorundadır.