işçinin hatalı davranışı İle İlgili Kavramlar

Davranış

İş akdinin geçerli sona erdirme nedenlerinden biri olan işçinin hatalı davranışlarını ifade eder.