Kısmi Zamanlı İle İlgili Kavramlar

Zaman Akordu

Bir işyerinde, normal bir tempo ile çalışılarak elde edilen bir iş birimi için geçen zamanın esas alınması suretiyle, işin ve ücretin buna göre düzenlenmesidir.

Ücret Zamanaşımı

Ücret isteme hakkının sona ereceği zaman süresidir. 5 sene içinde istenmeyen ücret zamanaşımına uğrar.