Çalışan Tarafından Fesih İle İlgili Kavramlar

Fesih Bildirimi

İş hukuku sözleşmelerinin farklı nedenler ile feshedildiğini karşı tarafa bildiren yazılı belge.