Çalışan Haklı Nedenle Fesih

İş akdinin çalışan tarafından İş Kanunun 24. maddesindeki hallerden biri sebebiyle feshedilmesi.

Fesih örnekleri için tıklayınız.


Çalışan Haklı Nedenle Fesih İle İlgili Diğer Kavramlar