Haklı nedenle fesih İle İlgili Kavramlar

Evlilik Sebebi İle Fesih

Evlenen kadın işçinin evlenmesinden itibaren bir yıl içinde evlenmesi nedeniyle iş akdini haklı olarak ve kıdem alarak feshetmesi hali.

Geçerli Fesih

İş Kanuna göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanması zorunluluğunu ifade eder.

Zorlayıcı Sebepler

İşveren tarafından işçide oluşan, işçi tarafından ise işverende oluşan zorlayıcı nedenler ile iş akdinin derhal ve bildirimsiz olarak fesih sebepleridir.

Fesih Bildirimi

İş hukuku sözleşmelerinin farklı nedenler ile feshedildiğini karşı tarafa bildiren yazılı belge.