Zorlayıcı Sebepler

İşveren tarafından işçide oluşan, işçi tarafından ise işverende oluşan zorlayıcı nedenler ile iş akdinin derhal ve bildirimsiz olarak fesih sebepleridir.