Çalışma İle İlgili Kavramlar

Esnek Çalışma

Esnek çalışma, çalışanların mesai saatleri, çalışma yeri, çalışma günleri baz alınarak hazırlanmış yasadaki klasik kurallardan farklı ancak yine yasanın izin verdiği çerçevede hazırlanabilen işyerine özgü bir çalışma sistemidir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklı olabilir.

Esnek çalışma örnekleri için tıklayınız.

Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda Kanunda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır.

Fazla Çalışma

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.

Ulusal Bayram

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Uluslararası Çalışma Örgütü

Uluslararası Çalışma Örgütü ya da ILO, ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla kurulan Milletlerarası kuruluştur.