Uluslararası Çalışma Örgütü

Uluslararası Çalışma Örgütü ya da ILO, ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla kurulan Milletlerarası kuruluştur.


Uluslararası Çalışma Örgütü İle İlgili Diğer Kavramlar