Kısa Çalışma

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin en az dört hafta en fazla üç ay süreyle geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılarak uygulanmasıdır.


Kısa Çalışma İle İlgili Diğer Kavramlar