Çalışma Konusu

Bir işyerinde yürütülen iş. Bir işyerinin açılışına esas teşkil eden iş, o işyerinin çalışma konusudur. Döküm atölyesinde dökümcülük işleri gibi.


Çalışma Konusu İle İlgili Diğer Kavramlar