Fazla Çalışma Süresi

Fazla çalışmanın saat olarak ifadesidir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.


Fazla Çalışma Süresi İle İlgili Diğer Kavramlar