Çalışma Bakanlığı

Çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki ilişkilerin memleket yararına ahenkleştirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı arttıracak surette verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güvenin sağlanması ve kanunlarla verilmiş sair görevlerin yerine getirilmesi ile görevli bir Bakanlıktır. Yürürlükteki mevzuat gereği şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’dır.


Çalışma Bakanlığı İle İlgili Diğer Kavramlar