Çalışma Ödevi

Kişinin, içinde bulunduğu topluma karşı çalışma ödevi ile yükümlü olduğunu ifade eder. Herkes gücü ile topluma, bir şeyler katmak zorunluğundadır. Anayasanın 49. Maddesi bu ödevi şöyle tanıtır. “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.”


Çalışma Ödevi İle İlgili Diğer Kavramlar