Çalışma Müşavirliği

Dış ülkelerdeki büyükelçi, elçi, daimi delege ve daimi misyona bağlı olmak üzere, gerektiğinde, Çalışma Bakanlığınca kurulan bürodur. Çalışma müşavirleri, bulundukları ülkelerde çalışan Türk işçilerinin hak ve menfaatlerinin korunmasında, bağlı oldukları misyona yardımcı olurlar. İş hayatı ile ilgili işlemleri yürütürler.


Çalışma Müşavirliği İle İlgili Diğer Kavramlar