Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma

Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin hizmet akdinin bir süre daha yürürlükte kalacağı zamandır. İşçi bu nedenlerle işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra hizmet akdi feshedilmiş sayılır.


Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma İle İlgili Diğer Kavramlar