Savunmaya Davet

Savunma isteme, açıklama yapılmasını isteme.