Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı

İşçilerin, işverenleri ile hizmet akitlerini toplu olarak ve bir örgüt içinde yapabilmeleri ve ortak çıkarları için greve başvurabilmelerinin kanunen tanınmış bir hak olduğunu ifade eder. Anayasamızın 53 nci maddesine göre “İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.”


Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı İle İlgili Diğer Kavramlar