Devir

Devretmek eylemi. İş kanunu açısından devir iş sözleşmesinin, işyerinin ve işçinin özlük haklarının devri durumlarını ifade etmekte kullanılır.

Devir işlemleri örnekleri için tıklayınız.


Devir İle İlgili Diğer Kavramlar