Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütülmesi amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe haiz devlet kurumudur. Ksc. SGK.


Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlgili Diğer Kavramlar