Verimlilik

Bir verim işlemine katılan unsurların ve uygun şekil ve terkipte kullanılması ile verimin azami dereceye ulaştırılması demektir. Verim unsurları ve zamanda değişiklik yapmadan verimin artırılmasıdır.


Verimlilik İle İlgili Diğer Kavramlar