Sosyal Güvenlik

İnsanların; sosyal tehlikeleri karşılayarak, geleceklerinden kuşkusuz yaşamaları için yaptıkları sosyal dayanışmaların tümünün ifadesidir. İşsiz kalmak, iş kazasına uğramak, iş göremez duruma düşmek sosyal tehlikelerdendir. “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” Anayasa Madde 60. “Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.” İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 22.


Sosyal Güvenlik İle İlgili Diğer Kavramlar