Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması.


Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Diğer Kavramlar