Alkol ve Uyuşturucu Kullanma

İş akdinin İşveren tarafından 25. maddeye dayanarak derhal feshine neden olan eylem.


Alkol ve Uyuşturucu Kullanma İle İlgili Diğer Kavramlar