İşveren Tazminatlı Fesih

İşveren tarafından iş akdinin kıdem tazminatı ödenecek şekilde ve sebepler ile sona erdirilmesi.


İşveren Tazminatlı Fesih İle İlgili Diğer Kavramlar