Eşitlik İlkesine Aykırılık Nedeni İle Fesih

İşveren işin devamı sırasında eşitlik ilkesine uygun işlem yapmaması nedeniyle çalışan tarafından fesih hakkının kullanılması.