Eşitlik İlkesine Aykırılık

Eşitlik ilkesine uygun işlem yapmama durumu.