Eşitlik İlkesine Aykırılık İle İlgili Kavramlar

Eşitlik İlkesine Aykırılık Tazminatı

Eşitlik ilkesine aykırı davranılması durumuna muhatap kalmış çalışana, eşitlik ilkesine aykırı davranmış işveren tarafından, çalışanın açtığı dava neticesinde veya dava açmadan da arabulucu aşamasında işveren tarafından rızaen ödenen tazminattır.