Yenilememe Bildirimi

Belirli süreli iş sözlenmelerinin sözleşme süresi sonunda bir tarafça yenilenmeyeceğinin bildirilmesi.