Üçüncü Kişiler

İş ilişkisinin tarafı olan çalışan ve işveren dışında kalan kişiler.