Doğum Sonrası Yarım Çalışma

Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren veya evlat edinme halinde altmış güne kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin türüdür.

Doğum sonrası çalışma örnekleri için tıklayınız.


Doğum Sonrası Yarım Çalışma İle İlgili Diğer Kavramlar