Gece Çalışma Yasağı

Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.


Gece Çalışma Yasağı İle İlgili Diğer Kavramlar