Zorla Çalıştırma Yasağı

Hiçbir vatandaşın kanunsuz olarak zorla çalıştırılamayacağı anlamını taşır. Anayasanın 18 nci maddesi (Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır) hükmünde en uygun ifadesini bulmuştur.