Çalıştırma Yasağı

İş Kanununun bazı hallerde öngörmüş olduğu ve işvereni, işçiyi çalıştırmaktan alıkoyan halleri ifade eder. Örnek olarak, Çocukları çalıştırma yasağı , Yer ve su altında çalıştırma yasağı , Gece çalıştırma yasağı , Analık halinde çalıştırma yasağı , ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçileri rapor almaksızın çalıştırma yasağı v.b. sayılabilir.