Analık Halinde Çalıştırma Yasağı

Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra sekizer hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre içinde çalıştırılmamaları esastır. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.