İşçi Çalıştırma İle İlgili Kavramlar

Zorla Çalıştırma Yasağı

Hiçbir vatandaşın kanunsuz olarak zorla çalıştırılamayacağı anlamını taşır. Anayasanın 18 nci maddesi (Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır) hükmünde en uygun ifadesini bulmuştur.

Yardımcı İşçi

İşyerinde iş hacmi arttığı zamanlar esas işçilere yardım yapmaları amacı ile geçici olarak sağlanan işçiye denir. Bkz. Süreksiz iş.

Çalıştırma Zorunluluğu

İşverenin işe alma serbestiyetinin bir sınırı olarak İş Kanununda bazı hallerde işe alma bazı hallerde ise işe geri alma zorunluluğunu ifade eden kavram.