Çalışma Hayatı

Kısaca çalışma mevzuatının uygulandığı alan demektir. İşçi – işveren – sigorta – Devlet ilişkilerinin cereyan ettiği ve bu konuda her yönü içine alan eylem ve oluşumlardır. Bkz. İş Hayatı


Çalışma Hayatı İle İlgili Diğer Kavramlar