Çalışma Şartları

Çalışma şartı deyince; bir kimsenin bedeni yeteneğine, cinsine, yaşına, sosyal durumuna göre iş tutması, işin zor veya kolay oluşu, sağlık üzerine etki derecesi, işyerinin sağlık şartlarına uygun olup olmayışı, iklim v.s. hava şartlarının işçiye, işyerine olan etkisi, işin süresi, ücretin yeterli olup olmadığı gibi işçinin, işin, işyerinin ayrı ayrı yeteneklerinin başlı başına veya birbiri üzerine olan etkilerinin sonucunu gösteren bir işyerindeki hâlihazır durumdur. Çalışma nizamı/iş düzeni dahi çalışma şartlarındandır. Anayasanın 50. Maddesine göre; “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.”


Çalışma Şartları İle İlgili Diğer Kavramlar