Fazla Çalışma Ücreti

Normal çalışma ücretine göre belirli bir yüzde fazlası ile ödenen ücrettir. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.


Fazla Çalışma Ücreti İle İlgili Diğer Kavramlar