İzin Ücreti

İşçinin ücretli yıllık izinde bulunduğu zaman bir iş karşılığı olmaksızın kanuna uygun olarak işverence ödenen ücrettir.


"İzin Ücreti" İle İlgili Diğer Kavramlar