İzin Ücreti

İşçinin ücretli yıllık izinde bulunduğu zaman bir iş karşılığı olmaksızın kanuna uygun olarak işverence ödenen ücrettir.


İzin Ücreti İle İlgili Diğer Kavramlar