Ücretin Saklı Kısmı

İşçi ücretlerinin haczedilemeyen bir parçasıdır. İş Kanunu 35. Maddesine göre; İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.


Ücretin Saklı Kısmı İle İlgili Diğer Kavramlar