Ücretin Unsurları

Bir iş karşılığı olmak üzere ücretin içinde bulunan çeşitli ödemeler ücretin unsurlarını, toplamı brüt ücreti teşkil eder. Gıda, mesken, sağlık, yakacak, aydınlatma, prim, ikramiye, giyim gibi şeyler ücretin unsurlarıdır.


Ücretin Unsurları İle İlgili Diğer Kavramlar