Geçici İşçi Ücreti

İşyerinde istihdam edilen geçici işçi statüsündeki işçinin ücreti.


Geçici İşçi Ücreti İle İlgili Diğer Kavramlar