Geçici Görev

Bir görevliye, kendi görevinden ayrı olarak veya kendi görevi yanında, fakat geçici bir süre için verilen görevdir.