Kamu Hizmeti Görevlisi

İşçi niteliğinde olmayan ve kamu hizmetlerinde görev almış memur ve müstahdem gibi hizmetlilerdir.