Geçici İş İlişkisi

Özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulan süreli iş ilişkisidir.


Geçici İş İlişkisi İle İlgili Diğer Kavramlar

Açıkta İşyeri
Ağır ve Tehlikeli İşler
Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık
Alt İşveren
Alt İşveren İşçisi
Alt İşveren Uygulamaları
Alt İşverenle Çalışma
Analık Bildirimi
Analık İzni
Analık Sigortası
Anlaşmalı Hekim
Anlaşmalı Sağlık Tesisi
Ara Dinlenmesi
Arabulucu
Araç Kullanma Yönetmeliği
Aracı (Tali İşveren)
Askıya Alma
Avans
Bahşiş
Beden İşçisi
Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
Bes
Bildirim
Bilgi Güvenliği
Birleşme
Birleşme Bölünme
Birleşme Bölünme Tür Değişikliği
Bölünme
Bonservis
Borç Verme
Boşta Geçen Süre
Çağrı Üzerine Çalışma
Çağrı Üzerine Çalışma Ücreti
Çalışan Feshi
Çalışan Haklı Nedenle Fesih
Çalışanın Ölümü
Çalışanın Tazminatlı Feshi
Çalışma
Çalışma Belgesi
Çalışma Nizamı / İş Düzeni
Çalışma Saatleri
Çalışma Süreleri
Çalıştıranların/ İşverenin Sorumluluğu
Çalıştırma Zorunluluğu
Çay Molası
Ceza
Çırak
Çırak Ücreti
Çıraklık Sözleşmesi
Çocuk İşçi
Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma
Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırma Yasağı
Çocuk Yardımı
Davranış
Davranış Yetersizlik ve İşletmesel Sebeplerle Fesih
Deneme Süresi
Deneme Süresinde Fesih
Denetim
Departman Kapatma
Devamsızlık
Devir
Devir Teslim
Devralma
Disiplin
Disiplin İşlemleri
Disiplin Kurulu
Disiplin Yönetmeliği
Emekli İşçi
Emeklilik
Engelli
Esaslı Değişiklik
Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi
Fazla Mesai
Geçerli Fesih
Geçici Askerlik
Geçici Görev
Geçici İş
Geçici İş Göremezlik
Geçici İş Görmezlik Ödeneği
Geçici İş Görmezlik Ödeneği/Ücreti
Geçici İşçi
Geçici İşçi Ücreti
Geçici Kapanma
Gizli İşsizlik
Görev Değişikliği
Greve Katılamayacak İşçiler (Grev Dışı İşçiler)
Haftalık İş/Çalışma Süresi
Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri
Holding Veya Grup Şirketler Arasında Geçiş
İş
İş Akdinin Sona Ermesi
İş Akti/Sözleşmesi
İş Arama İzni
İş Avansı
İş Başında Eğitim
İş Birimi
İş Değerlendirmesi
İş Düzeni
İş Elbisesi/Kıyafeti
İş Etütleri
İş Gücü
İş Gücü Katılma Oranı
İş Günü
İş Güvenliği
İş Güvenliği Müfettişi
İş Güvenliği Talimatı
İş Güvenliğini Tehlikeye Sokmak
İş Hayatı
İş Hayatının Denetim ve Teftişi (İş Teftişi)
İş Hukuku
İş Kazası
İş Kazası Bildirimi
İş Kolu
İş Mahkemesi
İş Mevzuatı
İş Ölçümü
İş Piyasası
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
İş Sahibi
İş Şartları
İş Şartlarının Bildirilmesi
İş Sözleşmesi
İş Sözleşmesinde Değişiklik
İş Sözleşmesinin Devri
İş Süresi
İş Süresinden Sayılan Haller
İş Tutarı
İş Uyuşmazlıkları
İş Yılı
İşbaşı
İşçi
İşçi Ayartma
İşçi Bayramı
İşçi Feshi
İşçi Postaları
İşçi Sendikası
İşçi Sınıfı
İşçinin Buluşu
İşçinin İşyerine Verdiği Zarar
İşçinin Kıdemi
İşe Devamsızlık-İşe Gelmeme
İşe Geri Çağırma
İşe Giriş
İşe Giriş Bildirgesi
İşe İade
İşe İade Tazminatı
İşin Çeşidi
İşin Devamı
İşin Durması
İşin Düzenlenmesi
İşin Mahiyeti
İşin Niteliği
İşin Yürütülmesi
İşkur
İşletme
İşletme Gereklilikleri Nedeni İle Fesih
İşletmesel Gereklilikler
İşletmesel Karar
İşsiz
İşsizlik
İşsizlik Sigortası
İşten Ayrılan İşçi
İşten Ayrılma
İşten İmtina
İstihdam Edenlerin (İşverenin) Mesuliyeti (Sorumluluğu)
İşveren
İşveren Feshi
İşveren Haklı Nedenle Fesih
İşveren Sendikası
İşveren Tarafından Sağlık Nedenleri İle Fesih
İşveren Tazminatlı Fesih
İşveren Tazminatsız Fesih
İşveren Vekili
İşveren Zorlayıcı Nedenle İş Akdini Feshi
İşyeri
İşyeri Açılış
İşyeri Bildirgesi
İşyeri Bilgi Formu
İşyeri Değişikliği
İşyeri Devri
İşyeri Disiplin Kurulu
İşyeri Gücü Çizelgesi
İşyeri İlan Tahtası
İşyeri Müştemilatı
İşyeri Nakil
İşyeri Sicil Numarası
İşyeri Toplu İş Sözleşmesi
İşyeri Yönetmeliği
İşyerini Bildirme
İşyerinin Kapatılması
İşyerinin Taşınması
Kalifiye İşçi
Kampanya İşi
Kapalı İşyeri
Kiralık İşçi
Kişisel Veri
Kişisel Verilerin Korunması
Kısmi Zamanlı İş Ücreti
Lokavt Dışı İşçiler
Mevsimlik İş
Mevsimlik İşçi
Mevsimlik İşyeri
Nevi Değişikliği
Sağlık İşlemleri
Sağlık Sebepleri İle İşveren Feshi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Su Altı İşleri
Sürekli İş
Sürekli İş Göremezlik Geliri
Sürekli İş Göremezlik Hali
Süreksiz İş
Süreksiz İşçi
Süresi Belirli Hizmet Akdi/İş Sözleşmesi
Süresi Belirsiz Hizmet Akti/ İş Sözleşmesi
Teşebbüs
Toplu Değişiklik
Toplu İş Sözleşmesi
Toplu İşçi Çıkarma
Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı
Tür Değişikliği
Türkiye İş Kurumu (İşkur)
Üçüncü Kişiler
Üretim
Uygulama Alanı
Uzlaştırma
Vasıflı İşçi
Vasıfsız İşçi
Yabancı İşçi
Yardımcı İşçi
Yarı Kapalı İşyeri
Yarı Vasıflı İşçi
Yeni İş Arama İzni
Yeni İşveren
Yer Altı İşleri
Zorla Çalıştırma Yasağı