İşin Niteliği

Yapılan işin kolay, zor, verimli, az verimli işte geçen zaman gibi bizzat işin kendisinden doğan özelliklerinin ifadesidir.