İşin Durması

Belli nedenler ile işin durması ve buna bağlı olarak işçinin iş görme ediminin de durması.