İşin Düzenlenmesi

İşin yürütülmesi için gerekli hususların yerine getirilmesi demektir. Çalışma saatlerinin tespiti, işçi postalarının tertibi, makinaların yerleştirilmesi gibi çeşitli hususları kapsar.